Chart.Click Olay

Tanım

Denetimde tarafından tanımlanan etkin görüntü eşleme alanı tıklandığında gerçekleşir PostBackValue Chart .Occurs when the active image map area defined by PostBackValue on the Chart control is clicked.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::ImageMapEventHandler ^ Click;
public event System.Web.UI.WebControls.ImageMapEventHandler Click;
member this.Click : System.Web.UI.WebControls.ImageMapEventHandler 
Public Custom Event Click As ImageMapEventHandler 

Olay Türü

ImageMapEventHandler

Şunlara uygulanır