ImageAnnotation.BackGradientStyle Özellik

Tanım

Bu özellik, görüntü ek açıklama türü için geçerli değildir.This property is not applicable to the image annotation type.

public:
 virtual property System::Web::UI::DataVisualization::Charting::GradientStyle BackGradientStyle { System::Web::UI::DataVisualization::Charting::GradientStyle get(); void set(System::Web::UI::DataVisualization::Charting::GradientStyle value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public override System.Web.UI.DataVisualization.Charting.GradientStyle BackGradientStyle { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.BackGradientStyle : System.Web.UI.DataVisualization.Charting.GradientStyle with get, set
Public Overrides Property BackGradientStyle As GradientStyle

Özellik Değeri

GradientStyle

Bir GradientStyle numaralandırma değeri.A GradientStyle enumeration value.

Öznitelikler

Açıklamalar

Bu özellik, görüntü ek açıklama türü için geçerli değildir.This property is not applicable to the image annotation type.

Şunlara uygulanır