HiddenFieldDesigner.Initialize(IComponent) Yöntem

Tanım

Tasarımcıyı, ilişkili denetimi görüntülemek, düzenlemek ve tasarlamak için hazırlar.Prepares the designer to view, edit, and design the associated control.

public:
 override void Initialize(System::ComponentModel::IComponent ^ component);
public override void Initialize (System.ComponentModel.IComponent component);
override this.Initialize : System.ComponentModel.IComponent -> unit
Public Overrides Sub Initialize (component As IComponent)

Parametreler

component
IComponent

HiddenField' A uygulayan IComponent .A HiddenField, which implements an IComponent.

Açıklamalar

Tasarımcı, Initialize denetimi işlemek için tasarımcıyı kullanmaya hazırsa yöntemi çağırır HiddenField .The designer calls the Initialize method when it is ready to use the designer to render the HiddenField control. InitializeVe temel yöntemleri, özellikleri yapılandırır ve tasarımcı işleminin çalışması için gerekli olaylara bağlanır.The Initialize and its base methods configure properties and connect to events that are necessary for the operation of the designer.

componentParametresi, HiddenField Bu tasarımcı ile ilişkili denetimdir veya denetimin bir kopyasıdır HiddenField .The component parameter is the HiddenField control that is associated with this designer or a copy of the HiddenField control.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.