MenuDesigner.IDataBindingSchemaProvider.RefreshSchema(Boolean) Yöntem

Tanım

Bu üyenin bir açıklaması için, bkz RefreshSchema(Boolean) . yöntemi.For a description of this member, see the RefreshSchema(Boolean) method.

 virtual void System.Web.UI.Design.IDataBindingSchemaProvider.RefreshSchema(bool preferSilent) = System::Web::UI::Design::IDataBindingSchemaProvider::RefreshSchema;
void IDataBindingSchemaProvider.RefreshSchema (bool preferSilent);
abstract member System.Web.UI.Design.IDataBindingSchemaProvider.RefreshSchema : bool -> unit
override this.System.Web.UI.Design.IDataBindingSchemaProvider.RefreshSchema : bool -> unit
Sub RefreshSchema (preferSilent As Boolean) Implements IDataBindingSchemaProvider.RefreshSchema

Parametreler

preferSilent
Boolean

true işlem sırasında özel durumlar oluştuğunda hata iletilerinin görüntülenmemesi gerektiğini belirtmek için; Aksi takdirde, false .true to indicate that error messages should not be displayed when exceptions occur during processing; otherwise, false.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca MenuDesigner örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IDataBindingSchemaProvider .It can be used only when the MenuDesigner instance is cast to an IDataBindingSchemaProvider interface.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.