WebPartZoneDesigner.GetEditableDesignerRegionContent(EditableDesignerRegion) Yöntem

Tanım

Belirtilen içeriği alır EditableDesignerRegion .Gets the content for the specified EditableDesignerRegion.

public:
 override System::String ^ GetEditableDesignerRegionContent(System::Web::UI::Design::EditableDesignerRegion ^ region);
public override string GetEditableDesignerRegionContent (System.Web.UI.Design.EditableDesignerRegion region);
override this.GetEditableDesignerRegionContent : System.Web.UI.Design.EditableDesignerRegion -> string
Public Overrides Function GetEditableDesignerRegionContent (region As EditableDesignerRegion) As String

Parametreler

Döndürülenler

String

StringTasarımcı bölgesi içeriğinin kalıcı formunu temsil eden bir.A String that represents the persisted form of the designer region content.

Şunlara uygulanır