WmlPageAdapter.Render(WmlMobileTextWriter) Yöntem

Tanım

Denetim bağdaştırıcısının eklendiği denetim için hedefe özgü biçimlendirmeyi oluşturur.Generates the target-specific markup for the control to which the control adapter is attached. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 override void Render(System::Web::UI::MobileControls::Adapters::WmlMobileTextWriter ^ writer);
public override void Render (System.Web.UI.MobileControls.Adapters.WmlMobileTextWriter writer);
override this.Render : System.Web.UI.MobileControls.Adapters.WmlMobileTextWriter -> unit
Public Overrides Sub Render (writer As WmlMobileTextWriter)

Parametreler

writer
WmlMobileTextWriter

Çıktıyı alacak metin yazarı.The text writer to receive output.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.