ObjectList.SavePrivateViewState Yöntem

Tanım

Sayfa kalıcıdan yüklendikten sonra oluşan tüm özel görünüm durumu değişikliklerini kaydeder.Saves any private view-state changes that have occurred since the page was loaded from persistence. Hiçbir değişiklik yapılmadı, bu yöntem döndürür null ( Nothing Visual Basic).If no changes were made, this method returns null (Nothing in Visual Basic). Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 override System::Object ^ SavePrivateViewState();
protected override object SavePrivateViewState ();
override this.SavePrivateViewState : unit -> obj
Protected Overrides Function SavePrivateViewState () As Object

Döndürülenler

Object

Yok.None.

Şunlara uygulanır