Panel.PaginateRecursive(ControlPager) Yöntem

Tanım

Denetimi ve alt öğelerini sayfalaştırır.Paginates the control and its children. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 override void PaginateRecursive(System::Web::UI::MobileControls::ControlPager ^ pager);
public override void PaginateRecursive (System.Web.UI.MobileControls.ControlPager pager);
override this.PaginateRecursive : System.Web.UI.MobileControls.ControlPager -> unit
Public Overrides Sub PaginateRecursive (pager As ControlPager)

Parametreler

pager
ControlPager

Sayfalayıcı.The pager.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.