PersistChildrenAttribute.No Alan

Tanım

İç içe geçmiş içeriğin tasarım zamanında iç içe geçmiş denetimler olarak kalıcı olmaması gerektiğini belirtir.Indicates that nested content should not persist as nested controls at design time. Bu alan salt okunur durumdadır.This field is read-only.

public: static initonly System::Web::UI::PersistChildrenAttribute ^ No;
public static readonly System.Web.UI.PersistChildrenAttribute No;
 staticval mutable No : System.Web.UI.PersistChildrenAttribute
Public Shared ReadOnly No As PersistChildrenAttribute 

Alan Değeri

PersistChildrenAttribute

Açıklamalar

NoAlan çağrılırsa, sunucu denetiminin iç içeriği sunucu olarak değil, özellikler olarak kalıcıdır.If the No field is called, the inner content of a server control is persisted as properties, not as server.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.