BaseValidator.Validate Yöntem

Tanım

İlişkili giriş denetiminde doğrulama gerçekleştirir ve IsValid özelliği günceller.Performs validation on the associated input control and updates the IsValid property.

public:
 virtual void Validate();
public void Validate ();
abstract member Validate : unit -> unit
override this.Validate : unit -> unit
Public Sub Validate ()

Uygulamalar

Örnekler

ValidateTüretilmiş bir sınıfta kullanılan yöntemin bir örneği için bkz CompareValidator . sınıfa genel bakış.For an example of the Validate method used in a derived class, see the CompareValidator class overview.

Açıklamalar

Validateİlişkili giriş denetiminde doğrulama gerçekleştirmek için yöntemini kullanın.Use the Validate method to perform validation on the associated input control. Bu yöntem, giriş denetiminde programlı olarak doğrulama gerçekleştirmenize olanak tanır.This method allows you to programmatically perform validation on the input control. IsValidÖzelliği doğrulama sonuçlarıyla otomatik olarak güncelleştirilir.The IsValid property is automatically updated with the validation results.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.