FormView.EnsureDataBound Yöntem

Tanım

FormViewUygun olduğunda, denetimin verilere bağlandığına emin olur.Makes certain that the FormView control is bound to data when appropriate.

protected:
 override void EnsureDataBound();
protected override void EnsureDataBound ();
override this.EnsureDataBound : unit -> unit
Protected Overrides Sub EnsureDataBound ()

Açıklamalar

EnsureDataBoundYöntemi, FormView FormView uygun olduğunda denetimin verilere bağlanmasını sağlamak için sınıfı tarafından kullanılan bir yardımcı yöntemdir.The EnsureDataBound method is a helper method used by the FormView class to make certain that the FormView control is bound to data when appropriate. EnsureDataBoundYöntemi genellikle veriye OnPreRender bağlı denetim henüz bağlı olmadığında denetimi veri kaynağına bağlamak için yöntemi sırasında çağrılır, ancak veri bağlama gerektirir.The EnsureDataBound method is usually called during the OnPreRender method to bind the control to the data source when the data-bound control is not yet bound, but requires data binding. Bu yöntemin bu sürümü, denetim ekleme modundayken veri bağlamanın oluşmasını önlemek için geçersiz kılındı FormView .This version of the method has been overridden to prevent data binding from occurring when the FormView control is in insert mode.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.