QueryableDataSourceView.Update(IDictionary, IDictionary, IDictionary) Yöntem

Tanım

Bir güncelleştirme işlemi gerçekleştirir.Performs an update operation.

public:
 int Update(System::Collections::IDictionary ^ keys, System::Collections::IDictionary ^ values, System::Collections::IDictionary ^ oldValues);
public int Update (System.Collections.IDictionary keys, System.Collections.IDictionary values, System.Collections.IDictionary oldValues);
override this.Update : System.Collections.IDictionary * System.Collections.IDictionary * System.Collections.IDictionary -> int
Public Function Update (keys As IDictionary, values As IDictionary, oldValues As IDictionary) As Integer

Parametreler

keys
IDictionary

Güncelleştirilecek satırların anahtarları.The keys of the rows to update.

values
IDictionary

Güncelleştirilecek satırların değerleri.The values of the rows to update.

oldValues
IDictionary

Veri çakışmalarını algılamak için değerlendirilecek satır değerleri.The row values to evaluate in order to detect data conflicts.

Döndürülenler

Int32

Veri kaynağında güncelleştirilmiş satır sayısı.The number of rows that were updated in the data source.

Şunlara uygulanır