TreeNodeStyleCollection.Contains(TreeNodeStyle) Yöntem

Tanım

Belirtilen nesnenin koleksiyonda olup olmadığını belirler TreeNodeStyle .Determines whether the specified TreeNodeStyle object is in the collection.

public:
 bool Contains(System::Web::UI::WebControls::TreeNodeStyle ^ style);
public bool Contains (System.Web.UI.WebControls.TreeNodeStyle style);
member this.Contains : System.Web.UI.WebControls.TreeNodeStyle -> bool
Public Function Contains (style As TreeNodeStyle) As Boolean

Parametreler

style
TreeNodeStyle

TreeNodeStyleBulunacak.The TreeNodeStyle to find.

Döndürülenler

Boolean

true, belirtilen TreeNodeStyle nesne koleksiyonda yer alıyorsa, aksi durumda, false .true, if the specified TreeNodeStyle object is contained in the collection; otherwise, false.

Açıklamalar

Nesnesinin Contains TreeNodeStyle nesnede içerilip içerilmediğini anlamak için yöntemini kullanın TreeNodeStyleCollection .Use the Contains method to determine whether a TreeNodeStyle object is contained in the TreeNodeStyleCollection object. Yöntemi, bir Contains görevi gerçekleştirmeden önce bir nesneyi çalıştırmadan önce bir nesnenin varlığını test etmek için kullanılır; TreeNodeStyle Örneğin, düğümü koleksiyondan ekleme veya kaldırma.The Contains method is commonly used to test for the existence of a TreeNodeStyle object before performing a task, such as adding or removing the node from the collection.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.