PersonalizationDictionary.Count Özellik

Tanım

Sözlükteki giriş sayısını alır.Gets the number of entries in the dictionary.

public:
 virtual property int Count { int get(); };
public virtual int Count { get; }
member this.Count : int
Public Overridable ReadOnly Property Count As Integer

Özellik Değeri

Int32

Sözlükteki girdi sayısı.The number of entries in the dictionary.

Uygulamalar

Açıklamalar

Kişiselleştirme sözlüğündeki giriş sayısını almak için bu özelliği kullanın.Use this property to get the number of entries in the personalization dictionary.

Şunlara uygulanır