PersonalizationStateInfo.Path Özellik

Tanım

Kişiselleştirme durumu bilgileriyle ilişkili sayfanın yolunu alır.Gets the path to the page associated with the personalization state information.

public:
 property System::String ^ Path { System::String ^ get(); };
public string Path { get; }
member this.Path : string
Public ReadOnly Property Path As String

Özellik Değeri

String

Kişiselleştirme durumu bilgileriyle ilişkili sayfanın yolu.The path of the page associated with the personalization state information.

Açıklamalar

Yol, ~/Application/Page/Page. aspxgibi uygulama göreli bir yoldur.The path is an application-relative path, such as ~/application/page/page.aspx.

Şunlara uygulanır