WebPartTransformerAttribute.ConsumerType Özellik

Tanım

TypeTüketici bağlantı noktası tarafından desteklenen arabirimi alır.Gets the Type of the interface supported by the consumer connection point.

public:
 property Type ^ ConsumerType { Type ^ get(); };
public Type ConsumerType { get; }
member this.ConsumerType : Type
Public ReadOnly Property ConsumerType As Type

Özellik Değeri

Type

TypeTüketici bağlantı noktası tarafından desteklenen arabirim.The Type of the interface supported by the consumer connection point.

Açıklamalar

ConsumerTypeÖzelliği Oluşturucu aracılığıyla ayarlanır WebPartTransformerAttribute .The ConsumerType property is set through the WebPartTransformerAttribute constructor.

Şunlara uygulanır