WebPartZoneBase.RaisePostBackEvent(String) Yöntem

Tanım

WebPartEn son geri gönderme olayından bu yana oluşan değişikliklere dayalı olarak, bir bölgedeki geçerli denetim koleksiyonunun durumunu güncelleştirir.Updates the status of the current collection of WebPart controls in a zone, based on the changes that have occurred since the most recent postback event.

protected:
 virtual void RaisePostBackEvent(System::String ^ eventArgument);
protected virtual void RaisePostBackEvent (string eventArgument);
abstract member RaisePostBackEvent : string -> unit
override this.RaisePostBackEvent : string -> unit
Protected Overridable Sub RaisePostBackEvent (eventArgument As String)

Parametreler

eventArgument
String

Geri gönderme bağımsız değişkeni.The postback argument.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.