Annotation.LastModificationTime Özellik

Tanım

Ek açıklamanın son değiştirilme tarihini ve saatini alır.Gets the date and the time that the annotation was last modified.

public:
 property DateTime LastModificationTime { DateTime get(); };
public DateTime LastModificationTime { get; }
member this.LastModificationTime : DateTime
Public ReadOnly Property LastModificationTime As DateTime

Özellik Değeri

DateTime

Ek açıklamanın son değiştirildiği tarih ve saat.The date and the time the annotation was last modified.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.