AnnotationResourceChangedEventArgs.Resource Özellik

Tanım

Anchors Cargos Olayla ilişkili veya kaynağını alır.Gets the Anchors or Cargos resource associated with the event.

public:
 property System::Windows::Annotations::AnnotationResource ^ Resource { System::Windows::Annotations::AnnotationResource ^ get(); };
public System.Windows.Annotations.AnnotationResource Resource { get; }
member this.Resource : System.Windows.Annotations.AnnotationResource
Public ReadOnly Property Resource As AnnotationResource

Özellik Değeri

AnnotationResource

, Veya olan ek açıklama Bağlayıcısı veya kargo Added kaynağı Removed Modified .The annotation anchor or cargo resource that was Added, Removed, or Modified.

Şunlara uygulanır