Application.Current Application.Current Application.Current Application.Current Property

Tanım

Application GeçerliAppDomainiçin nesneyi alır.Gets the Application object for the current AppDomain.

public:
 static property System::Windows::Application ^ Current { System::Windows::Application ^ get(); };
public static System.Windows.Application Current { get; }
member this.Current : System.Windows.Application
Public Shared ReadOnly Property Current As Application

Özellik Değeri

Application GeçerliAppDomainiçin nesne.The Application object for the current AppDomain.

Açıklamalar

ApplicationAppDomain , geçerli Current Application için örneğepaylaşılanerişimsağlamaküzerestatiközelliğiuygulayantekilbirtürdür.AppDomainApplication is a per-AppDomain singleton type that implements the static Current property to provide shared access to the Application instance for the current AppDomain. Bu tasarım, paylaşılan kaynaklar ve durum Applicationdahil, tarafından yönetilen durumun, tek ve paylaşılan bir konumdan kullanılabilir olmasını güvence altına alır.This design guarantees that state managed by Application, including shared resources and state, is available from a single, shared location.

Bu özellik iş parçacığı güvenlidir ve herhangi bir iş parçacığından kullanılabilir.This property is thread safe and is available from any thread.

Şunlara uygulanır