AutomationElementIdentifiers.IsEnabledProperty Alan

Tanım

IsEnabled kullanıcı arabirimi (UI)user interface (UI) Tarafından başvurulan öğenin etkin olup olmadığını belirten özelliğini tanımlar AutomationElement .Identifies the IsEnabled property, which specifies whether the kullanıcı arabirimi (UI)user interface (UI) item referenced by the AutomationElement is enabled.

public: static initonly System::Windows::Automation::AutomationProperty ^ IsEnabledProperty;
public static readonly System.Windows.Automation.AutomationProperty IsEnabledProperty;
 staticval mutable IsEnabledProperty : System.Windows.Automation.AutomationProperty
Public Shared ReadOnly IsEnabledProperty As AutomationProperty 

Alan Değeri

AutomationProperty

Açıklamalar

Bu tanımlayıcı, UI Otomasyon sağlayıcıları tarafından kullanılmak içindir.This identifier is for use by UI Automation providers. UI Otomasyonu istemci uygulamalarının, öğesinden eşdeğer alanı kullanması gerekir AutomationElement .UI Automation client applications should use the equivalent field from AutomationElement.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.