AutomationProperties.LiveSetting İliştirilmiş Özellik

Tanım

Belirli bir Live bölgenin bildirim özelliklerini açıklayan bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value that describes the notification characteristics of a particular live region.

see GetLiveSetting, and SetLiveSetting
see GetLiveSetting, and SetLiveSetting
see GetLiveSetting, and SetLiveSetting

Açıklamalar

LiveSettingİliştirilmiş özelliği türünde bir değer alır veya ayarlar System.Windows.Automation.AutomationLiveSetting .The LiveSetting attached property gets or sets a value of type System.Windows.Automation.AutomationLiveSetting.

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field LiveSettingProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandıtrueMetadata properties set to true YokNone

Şunlara uygulanır