ControlType.List Alan

Tanım

Liste kutusu gibi bir liste denetimini tanımlar.Identifies a list control, such as a list box.

public: static initonly System::Windows::Automation::ControlType ^ List;
public static readonly System.Windows.Automation.ControlType List;
 staticval mutable List : System.Windows.Automation.ControlType
Public Shared ReadOnly List As ControlType 

Alan Değeri

ControlType

Açıklamalar

List, ListItem Ve (belki) denetim türlerini içeren bir denetim türüdür Group .A List is a control type that contains ListItem and (perhaps) Group control types.

Bir List Denetim, tek başına denetim veya başka bir denetim türünde alt denetim olarak kullanılabilir.A List control can be used as a standalone control or as a subcontrol in another control type. Örneğin, açılan kutuda List açılan düğmeye tıklandığında görünen seçimleri içeren bir denetim bulunur.For example, a combo box has a List control that contains choices that appear when the drop-down button is clicked. Alt denetim olarak kullanıldığında, List yalnızca ağacın denetim görünümüdür UI OtomasyonuUI Automation (içerik görünümünde değil).When used as a subcontrol, a List is only in the control view of the UI OtomasyonuUI Automation tree (not in content view).

Alt denetim olarak kullanıldığında, bir List Name özelliği atanır.When used as a subcontrol, a List does not have a Name property assigned.

List, Denetimleri içerebilir DataItem .A List can contain DataItem controls.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.