AutomationPeer.GetBoundingRectangleCore Yöntem

Tanım

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, tarafından çağırılır GetBoundingRectangle() .When overridden in a derived class, is called by GetBoundingRectangle().

protected:
 abstract System::Windows::Rect GetBoundingRectangleCore();
protected abstract System.Windows.Rect GetBoundingRectangleCore ();
abstract member GetBoundingRectangleCore : unit -> System.Windows.Rect
Protected MustOverride Function GetBoundingRectangleCore () As Rect

Döndürülenler

Rect

Sınırlayıcı dikdörtgen.The bounding rectangle.

Özel durumlar

Bu yönteme yönelik genel çağrı Şu anda devam ediyor.A public call to this method is currently in progress.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.