GenericRootAutomationPeer.GetBoundingRectangleCore Yöntem

Tanım

Rectİle ilişkili öğesinin sınırlayıcı dikdörtgenini temsil eden öğesini alır UIElement GenericRootAutomationPeer .Gets the Rect that represents the bounding rectangle of the UIElement that is associated with this GenericRootAutomationPeer. Bu yöntem tarafından çağrılır GetBoundingRectangle() .This method is called by GetBoundingRectangle().

protected:
 override System::Windows::Rect GetBoundingRectangleCore();
protected override System.Windows.Rect GetBoundingRectangleCore ();
[System.Security.SecurityCritical]
[System.Security.SecurityTreatAsSafe]
protected override System.Windows.Rect GetBoundingRectangleCore ();
override this.GetBoundingRectangleCore : unit -> System.Windows.Rect
[<System.Security.SecurityCritical>]
[<System.Security.SecurityTreatAsSafe>]
override this.GetBoundingRectangleCore : unit -> System.Windows.Rect
Protected Overrides Function GetBoundingRectangleCore () As Rect

Döndürülenler

Rect

Sınırlayıcı dikdörtgen.The bounding rectangle.

Öznitelikler

Şunlara uygulanır