ItemAutomationPeer.GetLiveSettingCore Yöntem

Tanım

UIElement Items Bu nesneyle ilişkili koleksiyondaki veri öğesine karşılık gelen için canlı bölgenin bildirim özelliklerini alır ItemAutomationPeer .Gets the notification characteristics of the live region for the UIElement that corresponds to the data item in the Items collection that is associated with this ItemAutomationPeer object.

protected:
 override System::Windows::Automation::AutomationLiveSetting GetLiveSettingCore();
protected override System.Windows.Automation.AutomationLiveSetting GetLiveSettingCore ();
override this.GetLiveSettingCore : unit -> System.Windows.Automation.AutomationLiveSetting
Protected Overrides Function GetLiveSettingCore () As AutomationLiveSetting

Döndürülenler

AutomationLiveSetting

Canlı bölgenin bildirim özellikleri.The notification characteristics of the live region.

Şunlara uygulanır