ItemAutomationPeer.Item Özellik

Tanım

ItemsBu ile ilişkili koleksiyondaki veri öğesini alır ItemAutomationPeer .Gets the data item in the Items collection that is associated with this ItemAutomationPeer.

public:
 property System::Object ^ Item { System::Object ^ get(); };
public object Item { get; }
member this.Item : obj
Public ReadOnly Property Item As Object

Özellik Değeri

Object

Veri öğesi.The data item.

Şunlara uygulanır