TableCellAutomationPeer.GetAutomationControlTypeCore Yöntem

Tanım

Bu ile ilişkili olan için denetim türünü alır TableCell TableCellAutomationPeer .Gets the control type for the TableCell that is associated with this TableCellAutomationPeer. Bu yöntem tarafından çağrılır GetAutomationControlType() .This method is called by GetAutomationControlType().

protected:
 override System::Windows::Automation::Peers::AutomationControlType GetAutomationControlTypeCore();
protected override System.Windows.Automation.Peers.AutomationControlType GetAutomationControlTypeCore ();
override this.GetAutomationControlTypeCore : unit -> System.Windows.Automation.Peers.AutomationControlType
Protected Overrides Function GetAutomationControlTypeCore () As AutomationControlType

Döndürülenler

AutomationControlType

CustomSabit listesi değeri.The Custom enumeration value.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.