ContentElement.AddToEventRoute(EventRoute, RoutedEventArgs) Yöntem

Tanım

EventRouteGeçerli olay işleyicisi koleksiyonu için belirtilen işleyicileri ekler ContentElement .Adds handlers to the specified EventRoute for the current ContentElement event handler collection.

public:
 void AddToEventRoute(System::Windows::EventRoute ^ route, System::Windows::RoutedEventArgs ^ e);
public void AddToEventRoute (System.Windows.EventRoute route, System.Windows.RoutedEventArgs e);
member this.AddToEventRoute : System.Windows.EventRoute * System.Windows.RoutedEventArgs -> unit
Public Sub AddToEventRoute (route As EventRoute, e As RoutedEventArgs)

Parametreler

route
EventRoute

İşleyicilerin eklendiği olay yolu.The event route that handlers are added to.

e
RoutedEventArgs

İşleyicileri eklemek için kullanılan olay verileri.The event data that is used to add the handlers. Bu yöntem, RoutedEvent işleyicileri oluşturmak için bağımsız değişkenlerin özelliğini kullanır.This method uses the RoutedEvent property of the arguments to create the handlers.

Açıklamalar

İçerik konağı IContentHost alt öğelerine yönelik işleyicileri konağa eklemek için bu yöntemi içerik konak öğeleri (uygulanıp uygulamadıklarından bağımsız olarak) kullanın EventRoute .Use this method for content host elements (regardless whether they implement IContentHost) in order to add handlers for the content host child elements to the host EventRoute.

Şunlara uygulanır