ContentElement.AreAnyTouchesDirectlyOver Özellik

Tanım

Bu öğenin üzerinde en az bir dokunmaya basıldığında görüntülenen bir değer alır.Gets a value that indicates whether at least one touch is pressed over this element.

public:
 property bool AreAnyTouchesDirectlyOver { bool get(); };
public bool AreAnyTouchesDirectlyOver { get; }
member this.AreAnyTouchesDirectlyOver : bool
Public ReadOnly Property AreAnyTouchesDirectlyOver As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true Bu öğenin üzerinde en az bir dokunma basıldığında; Aksi takdirde, false .true if at least one touch is pressed over this element; otherwise, false.

Şunlara uygulanır