ContentElement.BeginAnimation Yöntem

Tanım

Bu öğe üzerinde belirtilen animasyonlu özellik için bir animasyon başlatır.Starts an animation for a specified animated property on this element.

Aşırı Yüklemeler

BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline)

Bu öğe üzerinde belirtilen animasyonlu özellik için bir animasyon başlatır.Starts an animation for a specified animated property on this element.

BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline, HandoffBehavior)

Özelliğin çalışan bir animasyonu zaten varsa, bu öğe üzerinde belirtilen bir animasyon özelliği için belirli bir animasyonu başlatır.Starts a specific animation for a specified animated property on this element, with the option of specifying what happens if the property already has a running animation.

BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline)

Bu öğe üzerinde belirtilen animasyonlu özellik için bir animasyon başlatır.Starts an animation for a specified animated property on this element.

public:
 virtual void BeginAnimation(System::Windows::DependencyProperty ^ dp, System::Windows::Media::Animation::AnimationTimeline ^ animation);
public void BeginAnimation (System.Windows.DependencyProperty dp, System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline animation);
abstract member BeginAnimation : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline -> unit
override this.BeginAnimation : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline -> unit
Public Sub BeginAnimation (dp As DependencyProperty, animation As AnimationTimeline)

Parametreler

dp
DependencyProperty

Bağımlılık özelliği tanımlayıcısı olarak belirtilen, canlandırılacak özellik.The property to animate, which is specified as a dependency property identifier.

animation
AnimationTimeline

Başlatılacak animasyonun zaman çizelgesi.The timeline of the animation to start.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bir özelliğin canlandırılmış olup olmadığını kontrol ettiğinizde animasyonun başlayıp canlandırılabileceğini ve animasyonlu olmayan başlangıç noktasının ötesine geçen ilk kare işlendiğinde göz önünde bulundurmanız gerektiğini unutmayın.When you check whether a property is animated, note that the animation will begin and be considered animated when the first frame beyond the non-animated starting point is rendered.

BeginTimeİçin animation ise null , geçerli animasyonlar kaldırılır ve özelliğin geçerli değeri tutulur.If the BeginTime for animation is null, then any current animations are removed and the current value of the property is held.

Tüm animation değer ise null , tüm animasyonlar özelliğinden kaldırılır ve özellik değeri temel değerine geri döner.If the entire animation value is null, all animations are removed from the property and the property value reverts to its base value. Ancak, özgün olarak ilişkili animasyon zaman çizelgesi durdurulmaz.However, the originally associated animation timeline is not stopped. Bu zaman çizelgesine atanan diğer animasyonlar çalışmaya devam edecektir.Any other animations assigned to that timeline will continue to run.

Şunlara uygulanır

BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline, HandoffBehavior)

Özelliğin çalışan bir animasyonu zaten varsa, bu öğe üzerinde belirtilen bir animasyon özelliği için belirli bir animasyonu başlatır.Starts a specific animation for a specified animated property on this element, with the option of specifying what happens if the property already has a running animation.

public:
 virtual void BeginAnimation(System::Windows::DependencyProperty ^ dp, System::Windows::Media::Animation::AnimationTimeline ^ animation, System::Windows::Media::Animation::HandoffBehavior handoffBehavior);
public void BeginAnimation (System.Windows.DependencyProperty dp, System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline animation, System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior handoffBehavior);
abstract member BeginAnimation : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline * System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior -> unit
override this.BeginAnimation : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline * System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior -> unit
Public Sub BeginAnimation (dp As DependencyProperty, animation As AnimationTimeline, handoffBehavior As HandoffBehavior)

Parametreler

dp
DependencyProperty

Bağımlılık özelliği tanımlayıcısı olarak belirtilen, canlandırılacak özellik.The property to animate, which is specified as the dependency property identifier.

animation
AnimationTimeline

Uygulanacak animasyonun zaman çizelgesi.The timeline of the animation to be applied.

handoffBehavior
HandoffBehavior

Yeni animasyonun, zaten özellik değerini etkileyen geçerli (çalışan) animasyonlarla nasıl etkileşime gireceğini belirten sabit listesi değeri.A value of the enumeration that specifies how the new animation interacts with any current (running) animations that are already affecting the property value.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bir özelliğin canlandırılmış olup olmadığını kontrol ettiğinizde animasyonun başlayıp canlandırılabileceğini ve animasyonlu olmayan başlangıç noktasının ötesine geçen ilk kare işlendiğinde göz önünde bulundurmanız gerektiğini unutmayın.When you check whether a property is animated, note that the animation will begin and be considered animated when the first frame beyond the non-animated starting point is rendered.

BeginTimeİçin animation ise null , geçerli animasyonlar kaldırılır ve özelliğin geçerli değeri tutulur.If the BeginTime for animation is null, then any current animations are removed and the current value of the property is held.

Tüm animation değer ise null , tüm animasyonlar özelliğinden kaldırılır ve özellik değeri temel değerine geri döner.If the entire animation value is null, all animations are removed from the property and the property value reverts to its base value. Ancak, özgün olarak ilişkili animasyon zaman çizelgesi durdurulmaz.However, the originally associated animation timeline is not stopped. Bu zaman çizelgesine atanan diğer animasyonlar çalışmaya devam edecektir.Any other animations assigned to that timeline will continue to run.

Şunlara uygulanır