ContentElement.IsKeyboardFocusedChanged Olay

Tanım

IsKeyboardFocusedBu öğedeki özelliğin değeri değiştiğinde gerçekleşir.Occurs when the value of the IsKeyboardFocused property changes on this element.

public:
 event System::Windows::DependencyPropertyChangedEventHandler ^ IsKeyboardFocusedChanged;
public event System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler IsKeyboardFocusedChanged;
member this.IsKeyboardFocusedChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler 
Public Custom Event IsKeyboardFocusedChanged As DependencyPropertyChangedEventHandler 

Olay Türü

DependencyPropertyChangedEventHandler

Açıklamalar

Bu üye CLRCLR , yönlendirilmiş bir olay değil, bir olaydır.This member is a CLRCLR event, not a routed event.

Şunlara uygulanır