ContentElement.IsKeyboardFocusWithinChanged Olay

Tanım

IsKeyboardFocusWithinChangedBu öğedeki özelliğin değeri değiştiğinde gerçekleşir.Occurs when the value of the IsKeyboardFocusWithinChanged property changes on this element.

public:
 event System::Windows::DependencyPropertyChangedEventHandler ^ IsKeyboardFocusWithinChanged;
public event System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler IsKeyboardFocusWithinChanged;
member this.IsKeyboardFocusWithinChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler 
Public Custom Event IsKeyboardFocusWithinChanged As DependencyPropertyChangedEventHandler 

Olay Türü

DependencyPropertyChangedEventHandler

Açıklamalar

Bu üye CLRCLR , yönlendirilmiş bir olay değil, bir olaydır.This member is a CLRCLR event, not a routed event.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.