ContentElement.IsMouseCapturedChanged Olay

Tanım

IsMouseCapturedBu öğedeki özelliğin değeri değiştiğinde gerçekleşir.Occurs when the value of the IsMouseCaptured property changes on this element.

public:
 event System::Windows::DependencyPropertyChangedEventHandler ^ IsMouseCapturedChanged;
public event System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler IsMouseCapturedChanged;
member this.IsMouseCapturedChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler 
Public Custom Event IsMouseCapturedChanged As DependencyPropertyChangedEventHandler 

Olay Türü

DependencyPropertyChangedEventHandler

Açıklamalar

Bu üye CLRCLR , yönlendirilmiş bir olay değil, bir olaydır.This member is a CLRCLR event, not a routed event.

Şunlara uygulanır