ContentElement.IsMouseCaptureWithinChanged Olay

Tanım

Bu öğedeki değişikliklerin değeri olduğunda gerçekleşir IsMouseCaptureWithinProperty .Occurs when the value of the IsMouseCaptureWithinProperty changes on this element.

public:
 event System::Windows::DependencyPropertyChangedEventHandler ^ IsMouseCaptureWithinChanged;
public event System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler IsMouseCaptureWithinChanged;
member this.IsMouseCaptureWithinChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler 
Public Custom Event IsMouseCaptureWithinChanged As DependencyPropertyChangedEventHandler 

Olay Türü

DependencyPropertyChangedEventHandler

Açıklamalar

Bu üye CLRCLR , yönlendirilmiş bir olay değil, bir olaydır.This member is a CLRCLR event, not a routed event.

Şunlara uygulanır