ContentElement.LostTouchCapture Olay

Tanım

Bu öğe dokunmatik yakalamayı kaybettiğinde gerçekleşir.Occurs when this element loses a touch capture.

public:
 event EventHandler<System::Windows::Input::TouchEventArgs ^> ^ LostTouchCapture;
public event EventHandler<System.Windows.Input.TouchEventArgs> LostTouchCapture;
member this.LostTouchCapture : EventHandler<System.Windows.Input.TouchEventArgs> 
Public Custom Event LostTouchCapture As EventHandler(Of TouchEventArgs) 

Olay Türü

EventHandler<TouchEventArgs>

Açıklamalar

Yönlendirilmiş Olay BilgisiRouted Event Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field LostTouchCaptureEvent
Yönlendirme stratejisiRouting strategy TırmanmaBubbling
TemsilciDelegate EventHandler<TEventArgs>, TouchEventArgs türündedir.EventHandler<TEventArgs> of type TouchEventArgs.
  • OnLostTouchCaptureTüretilmiş sınıflarda bu olay için sınıf işlemeyi uygulamak üzere geçersiz kılın.Override OnLostTouchCapture to implement class handling for this event in derived classes.

Şunlara uygulanır