ContentElement.OnIsStylusCaptureWithinChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) Yöntem

Tanım

IsStylusCaptureWithinChangedBu öğe üzerinde işlenmemiş bir olay harekete çıktığında çağrılır.Invoked when an unhandled IsStylusCaptureWithinChanged event is raised on this element. Bu olay için sınıf işleme eklemek için bu yöntemi uygulayın.Implement this method to add class handling for this event.

protected:
 virtual void OnIsStylusCaptureWithinChanged(System::Windows::DependencyPropertyChangedEventArgs e);
protected virtual void OnIsStylusCaptureWithinChanged (System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs e);
abstract member OnIsStylusCaptureWithinChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs -> unit
override this.OnIsStylusCaptureWithinChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnIsStylusCaptureWithinChanged (e As DependencyPropertyChangedEventArgs)

Parametreler

Açıklamalar

Bu sanal yöntem, IsStylusCaptureWithin Dependency özelliğinin değeri değerini değiştirdiğinde tetiklenir.This virtual method is raised when the value of the IsStylusCaptureWithin dependency property changes its value. Sanal yöntem ilk olarak oluşturulur ve olay verilerini gerektiği gibi işleyebilir.The virtual method is raised first and can manipulate the event data as necessary. Daha sonra IsStylusCaptureWithinChanged olay aynı olay verisi örneğiyle oluşturulur.Then the IsStylusCaptureWithinChanged event is raised with that same event data instance. Olayın yönlendirilmiş bir olay olmadığına dikkat edin.Notice that the event is not a routed event. Bu nedenle, sınıf işleyicisinde işlenmiş olarak işaretleyemezsiniz.Therefore, you cannot mark it as handled in the class handler.

Bu yöntemin varsayılan bir uygulamasına sahip olmadığı.This method has no default implementation. Devralmada bir ara sınıf bu yöntemi uygulayabileceğinden, uygulamanızda temel uygulamayı çağırmanız önerilir.Because an intermediate class in the inheritance might implement this method, we recommend that you call the base implementation in your implementation. Gereksinimlerinize bağlı olarak, özel işleyicinizdeki veya sonra da temel bir çağrı yapabilirsiniz.You may call base either before or after your special handling, depending on your requirements.

Şunlara uygulanır