ContentElement.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs) Yöntem

Tanım

İşlenmemiş bir MouseLeftButtonUp yönlendirilmiş olay, rotasında bu sınıftan türetilmiş bir öğeye ulaştığında çağrılır.Invoked when an unhandled MouseLeftButtonUp routed event reaches an element in its route that is derived from this class. Bu olay için sınıf işleme eklemek için bu yöntemi uygulayın.Implement this method to add class handling for this event.

protected public:
 virtual void OnMouseLeftButtonUp(System::Windows::Input::MouseButtonEventArgs ^ e);
protected internal virtual void OnMouseLeftButtonUp (System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs e);
abstract member OnMouseLeftButtonUp : System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs -> unit
override this.OnMouseLeftButtonUp : System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs -> unit
Protected Friend Overridable Sub OnMouseLeftButtonUp (e As MouseButtonEventArgs)

Parametreler

e
MouseButtonEventArgs

MouseButtonEventArgsOlay verilerini içeren.The MouseButtonEventArgs that contains the event data. Olay verileri sol fare düğmesinin serbest bırakıldığını bildiriyor.The event data reports that the left mouse button was released.

Açıklamalar

MouseLeftButtonUpOlay bir kabarcıklanma rotası gezecek şekilde görünür, ancak aslında dolaylı bir şekilde hareket eder.The MouseLeftButtonUp event appears to travel a bubbling route but actually travels in an indirect way. Mouse.MouseUp , balonlanmış olan temeldeki olaydır ve olay rotası her biri, ContentElement doğrudan yönlendirilmiş olayı yükseltmek için aynı işlemeyi kullanır MouseLeftButtonUp .Mouse.MouseUp is the underlying event that is bubble routed, and each ContentElement along the event route uses identical handling to raise the direct routed event MouseLeftButtonUp. MouseLeftButtonUpBu öğenin amacı için olayı işlenmiş olarak işaretleyebilseniz de, işlenmiş durum olay rotası boyunca diğer öğelere işlem yapmaz.Although you can mark the MouseLeftButtonUp event as handled for purposes of this element, the handled state does not perpetuate to other elements along the event route. Ancak, genel örnek işleyicilerinin (belirtmeenlerden) çağrılmasını engellemek için olayı işlenmiş olarak işaretlemek isteyebilirsiniz handledEventsToo .However, you might want to mark the event as handled in order to prevent general instance handlers (those that did not specify handledEventsToo) from being invoked.

' Deki genel fare olayı işleme için varsayılan uygulama, ContentElement Mouse.MouseUp bunu dinler ve uygun bir yerel olaya dönüştürür.The default implementation for general mouse event handling in ContentElement listens for Mouse.MouseUp and converts it to an appropriate local event. Bu mantığı geçersiz kılmak istiyorsanız, türetilmiş bir sınıf oluşturmanız gerekir.If you want to override this logic, you must create a derived class. Türetilmiş sınıfınızın statik oluşturucusunda için alternatif bir sınıf işleyicisi kaydedin Mouse.MouseUp .In the static constructor of your derived class, register an alternative class handler for Mouse.MouseUp. Üzerine yazarak fare işleme davranışını değiştiremezsiniz ContentElement OnMouseLeftButtonUp .You cannot change the mouse handling behavior of ContentElement by overriding OnMouseLeftButtonUp.

Şunlara uygulanır