ContentElement.OnPreviewTouchMove(TouchEventArgs) Yöntem

Tanım

PreviewTouchMoveBu öğe içindeyken bir dokunma hareketi yapıldığında oluşan yönlendirilmiş olay için sınıf işleme sağlar.Provides class handling for the PreviewTouchMove routed event that occurs when a touch moves while inside this element.

protected public:
 virtual void OnPreviewTouchMove(System::Windows::Input::TouchEventArgs ^ e);
protected internal virtual void OnPreviewTouchMove (System.Windows.Input.TouchEventArgs e);
abstract member OnPreviewTouchMove : System.Windows.Input.TouchEventArgs -> unit
override this.OnPreviewTouchMove : System.Windows.Input.TouchEventArgs -> unit
Protected Friend Overridable Sub OnPreviewTouchMove (e As TouchEventArgs)

Parametreler

e
TouchEventArgs

TouchEventArgsOlay verilerini içeren bir.A TouchEventArgs that contains the event data.

Açıklamalar

OnPreviewTouchMoveMetodun varsayılan bir uygulama yok.The OnPreviewTouchMove method has no default implementation. OnPreviewTouchMoveOlayı işlemek için türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılın PreviewTouchMove .Override OnPreviewTouchMove in a derived class to handle the PreviewTouchMove event. Temel sınıfların olayı alabilmesi için temel sınıf ' metodunu çağırdığınızdan emin olun OnPreviewTouchMove .Be sure to call the base class' OnPreviewTouchMove method so that base classes receive the event.

Şunlara uygulanır