ContentElement.OnPreviewTouchUp(TouchEventArgs) Yöntem

Tanım

PreviewTouchUpBu öğe içinde bir dokunma bırakıldığında oluşan yönlendirilmiş olay için sınıf işleme sağlar.Provides class handling for the PreviewTouchUp routed event that occurs when a touch is released inside this element.

protected public:
 virtual void OnPreviewTouchUp(System::Windows::Input::TouchEventArgs ^ e);
protected internal virtual void OnPreviewTouchUp (System.Windows.Input.TouchEventArgs e);
abstract member OnPreviewTouchUp : System.Windows.Input.TouchEventArgs -> unit
override this.OnPreviewTouchUp : System.Windows.Input.TouchEventArgs -> unit
Protected Friend Overridable Sub OnPreviewTouchUp (e As TouchEventArgs)

Parametreler

e
TouchEventArgs

TouchEventArgsOlay verilerini içeren bir.A TouchEventArgs that contains the event data.

Açıklamalar

OnPreviewTouchUpMetodun varsayılan bir uygulama yok.The OnPreviewTouchUp method has no default implementation. OnPreviewTouchUpOlayı işlemek için türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılın PreviewTouchUp .Override OnPreviewTouchUp in a derived class to handle the PreviewTouchUp event. Temel sınıfların olayı alabilmesi için temel sınıf ' metodunu çağırdığınızdan emin olun OnPreviewTouchUp .Be sure to call the base class' OnPreviewTouchUp method so that base classes receive the event.

Şunlara uygulanır