ContentElement.OnTouchMove(TouchEventArgs) Yöntem

Tanım

TouchMoveBu öğe içindeyken bir dokunma hareketi yapıldığında oluşan yönlendirilmiş olay için sınıf işleme sağlar.Provides class handling for the TouchMove routed event that occurs when a touch moves while inside this element.

protected public:
 virtual void OnTouchMove(System::Windows::Input::TouchEventArgs ^ e);
protected internal virtual void OnTouchMove (System.Windows.Input.TouchEventArgs e);
abstract member OnTouchMove : System.Windows.Input.TouchEventArgs -> unit
override this.OnTouchMove : System.Windows.Input.TouchEventArgs -> unit
Protected Friend Overridable Sub OnTouchMove (e As TouchEventArgs)

Parametreler

e
TouchEventArgs

TouchEventArgsOlay verilerini içeren bir.A TouchEventArgs that contains the event data.

Açıklamalar

OnTouchMoveMetodun varsayılan bir uygulama yok.The OnTouchMove method has no default implementation. OnTouchMoveOlayı işlemek için türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılın TouchMove .Override OnTouchMove in a derived class to handle the TouchMove event. Temel sınıfların olayı alabilmesi için temel sınıf ' metodunu çağırdığınızdan emin olun OnTouchMove .Be sure to call the base class' OnTouchMove method so that base classes receive the event.

Şunlara uygulanır