ContentElement.PreviewDragOverEvent Alan

Tanım

PreviewDragOverYönlendirilmiş olayı tanımlar.Identifies the PreviewDragOver routed event.

public: static initonly System::Windows::RoutedEvent ^ PreviewDragOverEvent;
public static readonly System.Windows.RoutedEvent PreviewDragOverEvent;
 staticval mutable PreviewDragOverEvent : System.Windows.RoutedEvent
Public Shared ReadOnly PreviewDragOverEvent As RoutedEvent 

Alan Değeri

RoutedEvent

Açıklamalar

Yönlendirilmiş olay tanımlayıcıları, yönlendirilmiş olaylar kaydedildiğinde oluşturulur.Routed event identifiers are created when routed events are registered. Bu tanımlayıcılar, olaya sahip eklemek için tanımlayıcı bir ad, sahip türü, işleyici türü, yönlendirme stratejisi ve yardımcı program yöntemi içerir.These identifiers contain an identifying name, owner type, handler type, routing strategy, and utility method for adding owners for the event. Bu tanımlayıcıları, sınıf işleyicileri eklemek için kullanabilirsiniz.You can use these identifiers to add class handlers.

Yönlendirilmiş olayları kaydetme hakkında daha fazla bilgi için bkz RegisterRoutedEvent ..For more information about registering routed events, see RegisterRoutedEvent. Sınıf işleyicileri eklemek için yönlendirilmiş olay tanımlayıcılarını kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz RegisterClassHandler ..For more information about using routed event identifiers to add class handlers, see RegisterClassHandler.

Şunlara uygulanır