ContentElement.PreviewTouchUp Olay

Tanım

Parmak, bu öğenin üzerindeyken bir parmak, ekranın dışına çıktığında gerçekleşir.Occurs when a finger is raised off of the screen while the finger is over this element.

public:
 event EventHandler<System::Windows::Input::TouchEventArgs ^> ^ PreviewTouchUp;
public event EventHandler<System.Windows.Input.TouchEventArgs> PreviewTouchUp;
member this.PreviewTouchUp : EventHandler<System.Windows.Input.TouchEventArgs> 
Public Custom Event PreviewTouchUp As EventHandler(Of TouchEventArgs) 

Olay Türü

EventHandler<TouchEventArgs>

Açıklamalar

Yönlendirilmiş Olay BilgisiRouted Event Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field PreviewTouchUpEvent
Yönlendirme stratejisiRouting strategy TünelTunneling
TemsilciDelegate EventHandler<TEventArgs>, TouchEventArgs türündedir.EventHandler<TEventArgs> of type TouchEventArgs.
  • Karşılık gelen kabarcıklanma olayı TouchUp .The corresponding bubbling event is TouchUp.

  • OnPreviewTouchUpTüretilmiş sınıflarda bu olay için sınıf işlemeyi uygulamak üzere geçersiz kılın.Override OnPreviewTouchUp to implement class handling for this event in derived classes.

Şunlara uygulanır