ContentElement.ReleaseAllTouchCaptures Yöntem

Tanım

Tüm yakalanan dokunmatik cihazları bu öğeden serbest bırakır.Releases all captured touch devices from this element.

public:
 void ReleaseAllTouchCaptures();
public void ReleaseAllTouchCaptures ();
member this.ReleaseAllTouchCaptures : unit -> unit
Public Sub ReleaseAllTouchCaptures ()

Şunlara uygulanır