ContentElement.ReleaseStylusCapture Yöntem

Tanım

Bu öğe yakalama kullanıyorsa, ekran kalemi cihaz yakalamayı serbest bırakır.Releases the stylus device capture, if this element held the capture.

public:
 virtual void ReleaseStylusCapture();
public void ReleaseStylusCapture ();
abstract member ReleaseStylusCapture : unit -> unit
override this.ReleaseStylusCapture : unit -> unit
Public Sub ReleaseStylusCapture ()

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu öğe yakalamayı tutmamışsa, bu yöntemin çağrılması hiçbir etkiye sahip değildir.If this element did not hold the capture, calling this method has no effect. Bu yöntemi çağırmadan önce değerini kontrol etmeyi göz önünde bulundurun IsStylusCaptured .Consider checking the value of IsStylusCaptured before you call this method.

Şunlara uygulanır