ContentElement.TouchesCapturedWithin Özellik

Tanım

Bu öğeye veya görsel ağacındaki herhangi bir alt öğeye yakalanan tüm dokunmatik cihazları alır.Gets all touch devices that are captured to this element or any child elements in its visual tree.

public:
 property System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Windows::Input::TouchDevice ^> ^ TouchesCapturedWithin { System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Windows::Input::TouchDevice ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Windows.Input.TouchDevice> TouchesCapturedWithin { get; }
member this.TouchesCapturedWithin : seq<System.Windows.Input.TouchDevice>
Public ReadOnly Property TouchesCapturedWithin As IEnumerable(Of TouchDevice)

Özellik Değeri

IEnumerable<TouchDevice>

TouchDeviceBu öğeye veya görsel ağacındaki herhangi bir alt öğeye yakalanan nesneler için bir numaralandırma.An enumeration of TouchDevice objects that are captured to this element or any child elements in its visual tree.

Şunlara uygulanır