ContentElement.TouchesOver Özellik

Tanım

Bu öğe üzerinde veya görsel ağacındaki herhangi bir alt öğe üzerinde bulunan tüm dokunmatik cihazları alır.Gets all touch devices that are over this element or any child elements in its visual tree.

public:
 property System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Windows::Input::TouchDevice ^> ^ TouchesOver { System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Windows::Input::TouchDevice ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Windows.Input.TouchDevice> TouchesOver { get; }
member this.TouchesOver : seq<System.Windows.Input.TouchDevice>
Public ReadOnly Property TouchesOver As IEnumerable(Of TouchDevice)

Özellik Değeri

IEnumerable<TouchDevice>

TouchDeviceBu öğe veya kendi görsel ağacındaki herhangi bir alt öğe üzerinde yer alan nesnelerin numaralandırması.An enumeration of TouchDevice objects that are over this element or any child elements in its visual tree.

Şunlara uygulanır