ContentElement.TouchMove Olay

Tanım

Parmak bu öğenin üzerindeyken bir parmak izi ekranda geçerse gerçekleşir.Occurs when a finger moves on the screen while the finger is over this element.

public:
 event EventHandler<System::Windows::Input::TouchEventArgs ^> ^ TouchMove;
public event EventHandler<System.Windows.Input.TouchEventArgs> TouchMove;
member this.TouchMove : EventHandler<System.Windows.Input.TouchEventArgs> 
Public Custom Event TouchMove As EventHandler(Of TouchEventArgs) 

Olay Türü

EventHandler<TouchEventArgs>

Açıklamalar

Yönlendirilmiş Olay BilgisiRouted Event Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field TouchMoveEvent
Yönlendirme stratejisiRouting strategy TırmanmaBubbling
TemsilciDelegate EventHandler<TEventArgs>, TouchEventArgs türündedir.EventHandler<TEventArgs> of type TouchEventArgs.
  • Karşılık gelen Tünel olayı PreviewTouchMove .The corresponding tunneling event is PreviewTouchMove.

  • OnTouchMoveTüretilmiş sınıflarda bu olay için sınıf işlemeyi uygulamak üzere geçersiz kılın.Override OnTouchMove to implement class handling for this event in derived classes.

Şunlara uygulanır