ContentElement.TouchMoveEvent Alan

Tanım

TouchMoveYönlendirilmiş olayı tanımlar.Identifies the TouchMove routed event.

public: static initonly System::Windows::RoutedEvent ^ TouchMoveEvent;
public static readonly System.Windows.RoutedEvent TouchMoveEvent;
 staticval mutable TouchMoveEvent : System.Windows.RoutedEvent
Public Shared ReadOnly TouchMoveEvent As RoutedEvent 

Alan Değeri

RoutedEvent

Şunlara uygulanır