ContentElement.TouchUp Olay

Tanım

Parmak, bu öğenin üzerindeyken bir parmak, ekranın dışına çıktığında gerçekleşir.Occurs when a finger is raised off of the screen while the finger is over this element.

public:
 event EventHandler<System::Windows::Input::TouchEventArgs ^> ^ TouchUp;
public event EventHandler<System.Windows.Input.TouchEventArgs> TouchUp;
member this.TouchUp : EventHandler<System.Windows.Input.TouchEventArgs> 
Public Custom Event TouchUp As EventHandler(Of TouchEventArgs) 

Olay Türü

EventHandler<TouchEventArgs>

Açıklamalar

Yönlendirilmiş Olay BilgisiRouted Event Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field TouchUpEvent
Yönlendirme stratejisiRouting strategy TırmanmaBubbling
TemsilciDelegate EventHandler<TEventArgs>, TouchEventArgs türündedir.EventHandler<TEventArgs> of type TouchEventArgs.
  • Karşılık gelen Tünel olayı PreviewTouchUp .The corresponding tunneling event is PreviewTouchUp.

  • OnTouchUpTüretilmiş sınıflarda bu olay için sınıf işlemeyi uygulamak üzere geçersiz kılın.Override OnTouchUp to implement class handling for this event in derived classes.

Şunlara uygulanır